СООПШТЕНИЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ПМФ
Одлука за Протокол на работа при физичко присуство
ОНЛАЈН НАСТАВА НА ПМФ
Почитувани,

Сакаме да Ве известиме дека наставата на факултетот во следниот период ќе се одвива online. До сега истражувавме и тестиравме неколку системи. Како најсоодветна се покажа алатката Microsoft Teams од Office365 пакетот што веќе се користи на Природно-математичкиот факултет во Скопје.

За таа цел:
 
1.Инсталирајте ја алатката Microsoft Teams.
2.Проверете кој е вашита мејл адреса за најава на Microsoft Teams од типот ime.prezime@students.pmf.ukim.mk, на следниот линк, [видео упатство или PDF]
3.Следете ги упатствата од професорите за како да се одвива наставата по секој предмет
4.Проверувајте мејл почесто

Ви посакуваме успешна работа.
Најново соопштение

ВАЖНО СООПШТЕНИЕ

Согласно со мерките на надлежните органи во Република Северна Македонија за спречување на внесување и ширење на корона вирусот CoVid-19 | ПОВЕЌЕ

Информации за уч. 2019/2020 г.

Поместување на рокот за заверка на летниот семестар во уч.2019/2020 година, за студентите на прв, втор и трет циклус студии ПОВЕЌЕ

Дополнување на Соопштението ПОВЕЌЕ

Соопштение  за втората и третата испитна сесија во уч.2019/2020 година  ПОВЕЌЕ

Заверка на зимски и упис на летен семестар на ПРВ циклус студии, во уч.2019/2020 година   ПОВЕЌЕ

Прва испитна сесија во учебната 2019/2020 година  ПОВЕЌЕ

Заверување на зимскиот  и запишувањето на летниот семестар во уч. 2019/20 г.,  ќе се одвива во периодот од  10-21 февруари 2020 г., а за студентите од прва година од 10-13 февруари 2020 г. Наставата во летниот сeместар ќе се одвива од 17.02.2020 до 29.05.2020 година.  ПОВЕЌЕ

Декемвриска (дополнителна) испитна сесија во уч.2019/2020 г.  ПОВЕЌЕ

Уписот на зимскиот семестар во учебната 2019/2020  година и рокот за дипломирање ,  ќе се продолжи до 20.10.2019 год. ПОВЕЌЕ

Одобрен трет термин за полагање во третата испитна сесија во уч. 2019/2020 година ПОВЕЌЕ

Листа слободни универзитетски изборни предмети од прв циклус студии

ТРЕТА  (август/септемвриска) испитна сесија во учебната 2018/2019 година ПОВЕЌЕ

Заверка на летен семестар во учебната 2018/2019 година повеќе...

Термини за координација за студентите на студии по информатика и информатички технологии ПОВЕЌЕ

Промена на обврската за плаќање на АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА за пријавите за испити, обрасците за запишување и за заверка на семестар повеќе...

Процедура за пријавување дипломска работа ПОВЕЌЕ

 

Доколку имате проблеми поврзани со студиската програма (предмети, испити и сл.) пратете електронска порака со опис на проблемот, број на индекс, на:

  • keti@pmf.ukim.mk (математика, математика-физика и физика);
  • lidija.mitevska@pmf.ukim.mk (биологија и биологија–хемија);
  • ivanam.ristovska@pmf.ukim.mk (хемија, географија, етнологија и антропологија).

За технички проблеми (заборавена лозинка, промена на електронска адреса и сл.) - boris@pmf.ukim.mk. Во пораката задолжително да се напише: опис на проблемот, број на индекс на студентот и електронска  адреса со која е регистриран во системот.

Упатство за запишување на семестар

Упатство за пријавување на испити

Упатство за електронско плаќање на такени марки преку СМС

Информации за втор циклус на студии

Конкурс за запишување студенти на втор циклус на студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2020/21 година

Задолжителна електорнската пријава на upisi.ukim.mk

Се  известуваат  студентите на ВТОР циклус студии, на Природно-математичкиот факултет во Скопје, дека заверување  на летниот семестар во уч.2018/2019 година  и запишувањето на зимскиот семестар во уч.2019/2020  година ќе се одвива од  23.09.2019 до 27.09.2019 година.

Студентите запишани во учебните 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 и 2013/2014 година, на втор циклус студии на сите студиски програми на Факултетот, студиите да ги продолжат со премин на новите студиски програми ПОВЕЌЕ

Студентите запишани на последипломски студии на студиската програма по форензика, а кои до сега ги немаат положено сите предмети и немаат одбрането магистерска работа, се должни да магистрираат заклучно со 31.03.2020 година ПОВЕЌЕ

Документи за пријава на магистерски труд

Посета на Кинескиот амбасадор на ПМФ

Предавање на амбасадорот на Народна Република Кина, господинот Zhang Zuo, одржано на 20.11.2019 на ПМФ, на тема: „Голем потенцијал за соработка во културата и туризмот меѓу Народна Република Кина и Македонија“

Посета на кинескиот амбасадор на ПМФ

Посета на рускиот амбасадор
1 / 18
Посета на рускиот амбасадор
2 / 18
Посета на рускиот амбасадор
3 / 18
Посета на рускиот амбасадор
4 / 18
Посета на рускиот амбасадор
5 / 18
Посета на рускиот амбасадор
6 / 18
Посета на рускиот амбасадор
7 / 18
Посета на рускиот амбасадор
8 / 18
Посета на рускиот амбасадор
9 / 18
Посета на рускиот амбасадор
10 / 18
Посета на рускиот амбасадор
11 / 18
Посета на рускиот амбасадор
12 / 18
Посета на рускиот амбасадор
13 / 18
Посета на рускиот амбасадор
14 / 18
Посета на рускиот амбасадор
15 / 18
Посета на рускиот амбасадор
16 / 18
Посета на рускиот амбасадор
17 / 18
Посета на рускиот амбасадор
18 / 18
Посета на рускиот амбасадор

АКТИВНОСТИ НА ПМФ

Покана за визитинг професор од страна на Универзитетот во Шангај повеќе...

Посета на министерот за образование и наука повеќе...

Свечено одбележан почетокот на наставата на дисперзираните студии по информатика во К. Паланка повеќе...

Скенирачки електронски микроскоп на ПМФ повеќе...

Утврден концептот за школа за докторски студии на универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје повеќе...

60 години Македонско географско друштво повеќе...

Обуки на ПМФ

Во рамките на Проектот за модернизација на образованието, Природно-математичкиот факултет во моментов реализира три обуки со наслов:

Примена на истражувачка постапка во наставата по предметите Природа, Природни науки и Природни науки и техника (www.prirodninauki.com)

Примена на софтверот ЕДУБУНТУ и други образовни компјутерски апликации во наставата од природната група предмети иматематика (www.edubuntu.info)

Оценување на знаењата и способностите на учениците со примена на Блумовата таксономија (www.blumova-taksonomija.com)

Повеќе за секоја од обуките можете да најдете на наведените веб страни.

 

Дополнување на календарот на активности и неработни денови во уч.2018/2019 година

Универзитетски календар на активности и неработни денови во учебната 2019/2020 година

Слободен пристап до информации од јавен карактер

Службено лице за посредување во врска со информации од јавен карактер

Секретар
Сања Мицковиќ
3249-809
sekretar@pmf.ukim.mk

Здрава Исхрана