Запиши се на ПМФ - Прв циклус студии 2021/22
Најнови Известувања

   - Студентите во пресрет на науката (StES)
Во периодот од 25 до 27 ноември 2021 година, во Бања Лука, ќе се одржи четиринаесеттиот StES. Студентите во пресрет на науката (StES) е традиционална студентска научно-стручна конференција со меѓународно учество организирана од Студентскиот парламент на Универзитетот во Бања Лука и Универзитетот во Бања Лука. Сместувањето и храната се вклучени во котизацијата.
Поканата, упатството за пишување на трудот и образецот за апликација се на следниот ЛИНК
Подетални информации ќе добиете на веб-страница на StES http://stes.unibl.org/


   - Конкурс на Фондација Леорон

Oтворен e Конкурс на Фондацијата Леорон за стипендирање на студенти од социјално загрозени семејства и ранливи категории за 2021/2022.
Подетални информации за стипендијата и потребните документи за аплицирање ќе добиете на следниот линк

Сите документи треба да се достават најдоцна до 30.06.2021 на следната E-маил адреса: foundation@leoron.com

Контакт инфо:

Телефон: 02 3298 611
Драгана Гагиќ – Координатор на Проектот
https://www.leoron.com/foundation


   - Поместување на рокот за заверка на летниот семестар во уч.2020/2021 година за  студентите од прв, втор и трет циклус  студии ПОВЕЌЕ 

   - Истражување за доктoрски труд
Почитувани студенти,
На следниот линк ТУКА се наоѓа анкета со неколку прашалници кои ќе бидат вклучени во истражување за докторски труд.
Анкетата не е обврзувачка.

ПОВИК ЗА СИТЕ МОТИВИРАНИ СТУДЕНТИ

ПОВИК ЗА СИТЕ МОТИВИРАНИ СТУДЕНТИ

за учество во интерактивен, интердисциплинарен online курс

организиран од светската организација Turning Green

 

Курсот PROJECT GREEN COURSE претставува интерактивен, интердисциплинарен online курс кој ќе се одржува од 31ви август до 16ти декември, а е организиран од светската студентска организација Turning Green. Курсот е наменет за студентите на природно-математичките науки, a истиот е дел од програмата на Environmental Leadership курсеви и опфаќа повеќе области (climate justice, sustainability, advocacy, and public health).
Сите заинтересирани студенти кои сакаат да учествуваат можат да го пријават своето учество најдоцна до 31ви мај на следниов линк:

PROJECT GREEN COURSE APPLICATION

 

Што е потребно?
-        2 писма за препорака
-        Финално интервју пред почетокот на самиот курс


За подетални информации посетете ја web страницата https://turninggreen.org/programs/project-green-course/

ОНЛАЈН НАСТАВА НА ПМФ
Почитувани,

Ве известуваме дека наставата на факултетот во зимскиот семестар 2020/21 ќе се одвива online преку алатката Microsoft Teams од Office365 пакетот.

За таа цел:
 
1.Инсталирајте ја алатката Microsoft Teams.
2.Проверете кој е вашита мејл адреса за најава на Microsoft Teams од типот ime.prezime@students.pmf.ukim.mk, на следниот линк, [видео упатство или PDF]
3.Следете ги упатствата од професорите за како да се одвива наставата по секој предмет
4.Проверувајте мејл почесто

Ви посакуваме успешна работа.
Информации за уч. 2020/2021 г.

- ВТОРА (јунска) испитна сесија во учебната 2020/2021 година  ПОВЕЌЕ

- Календар на наставни активности за летен семестар во уч. 2020/2021 година ПОВЕЌЕ


- СООПШТЕНИЕ за априлска (дополнителна) испитна сесија во уч.2020/2021 год. ПОВЕЌЕ

 
- Студентска анкета за функционалностите на iknow  системот (до 6 април 2021 г.) ПОВЕЌЕПристап до анкетата на следниот ЛИНК

- Соопштение за заверка на зимски семестар
и упис на летен семестар во учебната 2020/2021 година
ПОВЕЌЕ

 - Промена на начинот и времето за шалтерско работење со студентите на ПМФ ПОВЕЌЕ

Барање за плаќање на рати летен семестар 2020-2021
(студентите не треба да бараат потпис за одобрување).

Обично БАРАЊЕ

 О Д Л У К А за определување на висината на надоместокот за извршени административни и образовни услуги во летниот семестар во учебната 2020/2021 година и РОКОВИ за упис на летен семестар во уч.2020/2021 г.

О Д Л У К А за паралелни студии

 

 - Рок за дипломирање на студентите на студии по информатика и информатички технологии е 30.09.2021 г. ОДЛУКА

 - Се продолжува рокот за дипломирање на студентите на ПМФ, кои се запишале ПО ПРВ ПАТ во уч.2012/2013 г. до 30.09.2021 г. ОДЛУКА

ВАЖНИ НАПОМЕНИ:

1.Студентите кои до 05.03.2021 година, ќе одбранат дипломска работа се ослободуваат од запишување летен семестар во уч.2020/2021 година. За проверка на досие, Одделението за студентски прашања, ќе работи со студентите од 08:30 - 09:30 часот, со претходна најава на објавените електронски адреси.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Прва испитна сесија во уч.2020/2021 година ПОВЕЌЕ

Ноемвриска (дополнителна) испитна сесија за уч.2020/2021 год. ПОВЕЌЕ

Дополнување на Конкурс за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонијаза студиската 2020/2021 година  ПОВЕЌЕ

Конкурс за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонија за студиската 2020/2021 година  ПОВЕЌЕ

Рокот за продолжување на правото на студентска стипендија е до 30 ноември ПОВЕЌЕ

Соопштение за упис на зимскиот семестар во учебната 2020/2021  година ќе се врши од 28.09.2020 година до 09.10.2020 година

 

ОДЛОЖУВАЊЕ НА РЕАЛИЗИРАЊЕТО НА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ПОВЕЌЕ

Поместување на рокот за заверка на летниот семестар во уч.2019/2020 година, за студентите на прв, втор и трет циклус студии ПОВЕЌЕ

Дополнување на Соопштението ПОВЕЌЕ

Соопштение  за втората и третата испитна сесија во уч.2019/2020 година  ПОВЕЌЕ

Заверка на зимски и упис на летен семестар на ПРВ циклус студии, во уч.2019/2020 година   ПОВЕЌЕ

Листа слободни универзитетски изборни предмети од прв циклус студии

Промена на обврската за плаќање на АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА за пријавите за испити, обрасците за запишување и за заверка на семестар повеќе...

Процедура за пријавување дипломска работа ПОВЕЌЕ

Доколку имате проблеми поврзани со студиската програма (предмети, испити и сл.) пратете електронска порака со опис на проблемот, број на индекс, на:

  • keti@pmf.ukim.mk (математика, математика-физика и физика);
  • lidija.mitevska@pmf.ukim.mk (биологија и биологија–хемија);
  • ivanam.ristovska@pmf.ukim.mk (хемија, географија, етнологија и антропологија).


Упатство за запишување на семестар

Упатство за пријавување на испити

 

Информации за втор циклус на студии

- - Списоци за примени кандидати на вториот уписен рок (втор циклус студии) 2020/2021 година
и соопштение за потребни документи за упис: ЛИНК


- - Соопштение за  заверка на зимски и упис на летен семестар за студентите од ВТОР циклус студии во учебната 2020/2021 година (22-26.02.2021) ПОВЕЌЕ

- - СЛОБОДНИ  МЕСТА
за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2020/21 година,

Линк до УКИМ

- Задолжителна пријава на upisi.ukim.mk
- email адреса ЗА ИСПРАЌАЊЕ СКЕНИРАНИ ДОКУМЕНТИ: upisi-pmf@ukim.edu.mk

 

СПИСОЦИ НА ПРИМЕНИ НА КАНДИДАТИ НА  ПРВИОТ УПИСЕН РОК НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ВО УЧ.2020/2021 ГОДИНА И СООПШТЕНИЕТО ЗА ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС

Конкурс за запишување студенти на втор циклус на студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2020/21 година

Задолжителна електорнската пријава на upisi.ukim.mk

МЕЈЛ ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА СКЕНИРАНИ ДОКУМЕНТИ: upisi-pmf@ukim.edu.mk

Упатство за електронско пријавување и подесување на потребни документи (се однесува за прв циклус, но и за кандидатите кои конкурираат на втор циклус)

Се  известуваат  студентите на ВТОР циклус студии, на Природно-математичкиот факултет во Скопје, дека заверување  на летниот семестар во уч.2018/2019 година  и запишувањето на зимскиот семестар во уч.2019/2020  година ќе се одвива од  23.09.2019 до 27.09.2019 година.

Студентите запишани во учебните 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 и 2013/2014 година, на втор циклус студии на сите студиски програми на Факултетот, студиите да ги продолжат со премин на новите студиски програми ПОВЕЌЕ

Студентите запишани на последипломски студии на студиската програма по форензика, а кои до сега ги немаат положено сите предмети и немаат одбрането магистерска работа, се должни да магистрираат заклучно со 31.03.2020 година ПОВЕЌЕ

Документи за пријава на магистерски труд

Информации за трет циклус на студии

 - - Соопштение за  заверка на зимски и упис на летен семестар за студентите од ТРЕТ циклус студии во учебната 2020/2021 година (22-26.02.2021) ПОВЕЌЕ

 

ПРЕЛИМИНАРНИ ЛИСТИ ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ – ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ ОД КОНКУРС 2020/2021 ГОДИНА ВО ВТОР УПИСЕН РОК

Биологија

Географија

Математика

Физика

Хемија

Kандидатите имаат право на приговор по листата во рок од 36 часа. Приговорот се поднесува во писмена форма до Советот на студиската програма преку архивата на Природно-математичкиот факултет во Скопје или на следниот е-маил: pmf@pmf.ukim.mk. Советот на студиската програма донесува одлуката во рок од 36 часа

Конкурс за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на УКИМ во академската 2020/2021 година

Одлука за Протокол на работа при физичко присуство
Посета на Кинескиот амбасадор на ПМФ

Предавање на амбасадорот на Народна Република Кина, господинот Zhang Zuo, одржано на 20.11.2019 на ПМФ, на тема: „Голем потенцијал за соработка во културата и туризмот меѓу Народна Република Кина и Македонија“

Посета на кинескиот амбасадор на ПМФ

Посета на рускиот амбасадор
1 / 18
Посета на рускиот амбасадор
2 / 18
Посета на рускиот амбасадор
3 / 18
Посета на рускиот амбасадор
4 / 18
Посета на рускиот амбасадор
5 / 18
Посета на рускиот амбасадор
6 / 18
Посета на рускиот амбасадор
7 / 18
Посета на рускиот амбасадор
8 / 18
Посета на рускиот амбасадор
9 / 18
Посета на рускиот амбасадор
10 / 18
Посета на рускиот амбасадор
11 / 18
Посета на рускиот амбасадор
12 / 18
Посета на рускиот амбасадор
13 / 18
Посета на рускиот амбасадор
14 / 18
Посета на рускиот амбасадор
15 / 18
Посета на рускиот амбасадор
16 / 18
Посета на рускиот амбасадор
17 / 18
Посета на рускиот амбасадор
18 / 18
Посета на рускиот амбасадор

АКТИВНОСТИ НА ПМФ

Покана за визитинг професор од страна на Универзитетот во Шангај повеќе...

Посета на министерот за образование и наука повеќе...

Свечено одбележан почетокот на наставата на дисперзираните студии по информатика во К. Паланка повеќе...

Скенирачки електронски микроскоп на ПМФ повеќе...

Утврден концептот за школа за докторски студии на универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје повеќе...

60 години Македонско географско друштво повеќе...

Обуки на ПМФ

Во рамките на Проектот за модернизација на образованието, Природно-математичкиот факултет во моментов реализира три обуки со наслов:

Примена на истражувачка постапка во наставата по предметите Природа, Природни науки и Природни науки и техника (www.prirodninauki.com)

Примена на софтверот ЕДУБУНТУ и други образовни компјутерски апликации во наставата од природната група предмети иматематика (www.edubuntu.info)

Оценување на знаењата и способностите на учениците со примена на Блумовата таксономија (www.blumova-taksonomija.com)

Повеќе за секоја од обуките можете да најдете на наведените веб страни.

 

- Одлука за измена на Календар на активности
и неработни денови во учебната 2020/2021 година
Кликнете ТУКАУниверзитетски календар на активности и неработни денови во учебната 2020/2021 година

Слободен пристап до информации од јавен карактер

Службено лице за посредување во врска со информации од јавен карактер

Секретар
Сања Мицковиќ
3249-809
sekretar@pmf.ukim.mk

НОВО!  Одлука за избрани претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Природно-математичкиот факултет во Скопје

Одлука за утврдени кандидати за избор на претседател и членови на факултетското студентско собрание на Природно-математичкиот факултет во Скопје

ОДЛУКА за констатирање на исполнување, односно неисполнување на условите на предложените кандидати за избор на претседател и членови на факултетското студентско собрание на Природно-математичкиот факултет во Скопје
Упатство за спроведувањето на онлајн (on-line) гласање за избор за претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Природно-математичкиот факултет во Скопје

УПАТСТВО за спроведување на електронските избори за Факултетското студентско собрание на Природно-математичкиот факултет – Скопје во учебната 2020/2021

Одлука за распишување на избори за претседател и членови на факултетското студентско собрание на Природно-математичкиот факултет во Скопје

ПОВТОРЕН ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА ДЕМОНСТРАТОРИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/21г. - ОБРАЗЕЦ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

ОГЛАС за доделување една стипендија на студент од втор циклус студии   ПРИЈАВА

Фирми со кои ПМФ има склучено договор за реализација на практична настава

Здрава Исхрана
СООПШТЕНИЕ
Почитувани колеги,
Сакаме да Ве известме дека во дворот до горната зграда на Природно-математичкиот факултет од денес има монтирано држач за велосипеди на кој секој од колегите што за да дојде на факултет користи велосипед нема потреба од сега истиот да го носи во својот кабинет или во ходниците на зградата на факултетот. Донацијата на држачот за велосипеди е од фирмата БиоТек Скопје, со која факултетот има долгогодишна успешна соработка.
Значајно е да напоменеме дека просторот на кој ќе се паркираат велосипедите е под видеонадзор на системот од камери кои функционираат на факултетот.
Со надеж дека многу скоро ваква активност ќе имаме и за долната зграда на факултетот Ве поздравуваме.
Чувајте ги другите за да се чувате себеси

Декан
Проф. д-р Ицко Ѓоргоски