Navigation
 

За службата за студентски прашања

Промена на начинот и времето за шалтерско работење со студентите на ПМФ

Ве известуваме дека започнувајќи од 10.02.2021 година, Одделението за студентски прашања ќе работи на 3 позиции (табела), исклучиво со студентите кои запишуваат летен семестар во уч.2020/2021 година, од 10.00-15.00 часот.

Доколу, студентите имаат други административни потреби, како проверка на досие, продолжување на прекинати студии, испишување и др., обратете ни се на подоле објавените  електронски адреси за информации, закажување на термин  или дојдете исклучиво во периодот од 8.30-9.30 часот во Одделението за студентски прашања. (пауза 10.00-10.30). Ве информираме дека телефонската централа на ПМФ е во дефект.

Позиции за прием на комплетни документи за упис на летен семестар  во уч.2020/2021 г. на студентите,од страна на Одделението за студентски прашања, од 11.00-15.00 часот, согласно термините доделени од техничките секретари на институтите, за секој студент

Институт за математика

Институт за физика

двопредметни студии по математика-физика

 

Нова зграда,  1 спрат прост. 147

 

Институт за биологија

двопредметни студии по биологија-хемија

 

Нова зграда, 2 спрат прост. 244

 

Институт за хемија

Институт за етнологија и антропологија

 

 

Шалтер за студентски прашања

 

Институт за географија

Стара зграда,   1 спрат прост.130

(до билиотеката на ИГ)

__________________________________________________________________________

 Раководител на Одделение за студентски прашања,

        Кети Костадиновска  

e-mail: keti@pmf.ukim.mk

- студии по математика,

- двопредметни студии по математика-физика,

- студии по  физика,

- студии по информатика,

- втор циклус студии,  за сите студиски групи на ПМФ

- трет циклус студии, сите студиски групи на ПМФ

Соработник за студентски прашања - Лидија Митевска (lidija.mitevska@pmf.ukim.mk)

- студии по биологија,

- двопредметни студии по биологија-хемија,

- студии по етнологија и антропологија

Соработник за студентски прашања

- Ивана Мицевска - Ристовска

(ivanam.ristovska@pmf.ukim.mk)

- студии по географија

 - студии по хемија,

Техничка подршка     stefan@pmf.ukim.mk